Aflossingsvrije hypotheek België

Steeds vaker kiezen mensen er voor om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. De aflossingsvrije hypotheek is in België dan ook vrij populair. Een aflossingsvrije hypotheek maakt het voor de kredietnemer mogelijk om een groot geldbedrag te lenen zonder dat er daarvan maandelijks wordt afgelost. Dit klinkt natuurlijk als muziek in de oren, maar vergis u niet, na afloop van de looptijd van de hypotheek dient ook deze natuurlijk gewoon afgelost te worden. In plaats van maandelijks af te lossen van het geleende bedrag betaalt u echter enkel en alleen rente. Er wordt een vaste datum afgesproken waarop de aflossingsvrije hypotheek afgelost dient te zijn en daar dient u zich als kredietnemer als vanzelfsprekend aan te houden.

Een aflossingsvrije hypotheek in België afsluiten is zeer eenvoudig, maar niet voor iedereen bestemd. Vooraleer de bank een aflossingsvrije hypotheek wil verstrekken moet men er immers zeker van zijn dat u in staat zult zijn om het geleende bedrag aan het einde van de looptijd af te lossen. Is dat niet het geval, dan zult u misschien wel nog een gewone hypothecaire lening op afbetaling kunnen afsluiten, maar geen aflossingsvrije hypotheek. Vooral voor mensen die graag een zo optimaal mogelijk fiscaal voordeel hebben is de aflossingsvrije hypotheek bijzonder interessant. De kosten worden immers berekend aan de hand van het openstaande bedrag, maar omwille van het feit dat er van dat bedrag niet wordt afgelost blijft de kostprijs gedurende de volledige looptijd van de aflossingsvrije hypotheek even hoog.